เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-ส่งข้อมูลและระบบแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-ส่งข้อมูลและระบบแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่ง

ที่มาและความสำคัญ

นื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบติดตามและแสดงตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ โดยทางบริษัทเรือนำเที่ยวใช้วิธีการโทรศัพท์หากัปตันเรือหรือลูกเรือแต่ละลำ และเลือกเรือลำที่ใกล้ลูกค้าที่สุดในการมารับลูกค้า บางครั้งบริษัทไม่สามารถติดต่อกับกัปตันเรือได้ ทำให้บริษัทไม่สามารถบริหารจัดการเรือที่อย่างมีึประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสูญเสียให้กับบริษัท

เทคโนโลยี

เครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับ-ส่งข้อมูลและระบบแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิ่งประกอบด้วยหน่วยประมวลผลหลักที่รับกำลังไฟฟ้ามาจากส่วนจ่ายพลังงานไฟฟ้า และจะมีหน่วยระบุผู้ขับขี่ สำหรับอ่านข้อมูลที่แสดงหรือระบุอยู่ในบัตรอนุญาตขับเรือ และจะมีหน่วยระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม เพื่อให้ทราบตำแหน่งของเครื่องฯ และจะมีหน่วยรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบ สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ และอีกส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลหลักจะสามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่าน IoT สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่มีสัญญาณ IoT

ข้อดี / จุดเด่น

  1. มีเครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมต่อเพื่อรับหรือส่งข้อมูล
  2. มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมสำหรับรับหรือส่งข้อมูลไปยังเครื่องติดตามเรือที่มีเทคโนโลยี IoT ในการรับหรือส่งข้อมูลได้
  3. บริษัทเรือนำเที่ยวเข้าถึงข้่อมูลผู้ขับขี่เรือหรือข้อมูลเรือได้ง่าย ทำให้บริษัทฯสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดคิวเรือได้ทันที”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1903003213

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top