ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนต่ำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ระบบขับเคลื่อนเครื่องพิมพ์ 3 มิติความซับซ้อนต่ำ

ที่มาและความสำคัญ

ระบบขับเคลื่อนของเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีมาก่อน ประกอบด้วยกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวฉีดพลาสติกและ/หรือชิ้นส่วนป้อนเส้นพลาสติกไปในปริภูมิ 3 มิติ ข้อเสียของระบบขับเคลื่อนแบบนี้คือ มอเตอร์สเตปปิงควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวแกน z ต้องรับน้ำหนักมาก และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการอุดตันของท่อส่งแรงเสียดทานต่ำได้ในกรณีทีเส้นพลาสติกมีขนาดที่ไม่คงที่

เทคโนโลยี

ระบบขับเคลื่อนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความแตกต่างคือ ใช้มอเตอร์สเตปปิงควบคู่กับสายพานไทม์มิ่งในการควบคุมการเคลื่อนที่ของระนาบวางชิ้นงานในระนาบ xy และให้มอเตอร์สเตปปิงควบคู่กับสกรูควบคุมเฉพาะการเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวแกน z เฉพาะของหัวฉีดพลาสติกและ/หรือชิ้นส่วนป้อนเส้นพลาสติกเท่านั้น

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ลดความบกพร่อง/ความผิดพลาดของชิ้นงานที่ได้จากการพิมพ์
  2. ระบบขับเคลื่อนสามารถประกอบได้ง่าย โดยเน้นการใช้วัสดุที่สามารถหาได้โดยทั่วไปในประเทศไทย”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1601001215

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top