เครื่องยิงลูกเทนนิส

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เครื่องยิงลูกเทนนิส

ที่มาและความสำคัญ

การเรียนการสอนวิชาเทนนิสที่มีจำนวนผู้เรียนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดจึงไม่สามารถสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการส่งลูกเทนนิสในราคาสูงได้ หรือปัญหาจากการที่เครื่องยิงลูกเทนนิสที่ต้องต่อสายไฟเพื่อเปิดใช้งานทำให้ต้องลากสายไฟเข้าไปในสนามเทนนิส รวมถึงระบบการทำงานของเครื่องแบบธรรมดาในการสั่งงาน อาจทำให้ผู้ใช้งานไม่สะดวกสบายในแต่ละครั้ง ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงคิดค้นสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสที่ต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มีโปรแกรมใช้งานได้ดี สะดวกโดยไม่ต้องลากสายไฟเข้าในสนาม สั่งงานด้วยรีโมท และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้เล่นกีฬาเทนนิส

เทคโนโลยี

เครื่องยิงลูกเทนนิสใช้ระบบไฟจากแบตเตอรี่เป็นพลังงานหลักแบบไร้สายไฟ (ใช้พลังงานต่อเนื่องนาน 12 ชม.) สั่งงานด้วยระบบไร้สาย แบบรีโมท มีไมโครสวิตท์ 5 ตัวในการตั้งโปรแกรมการทำงานของมอเตอร์ เช่น มอเตอร์สำหรับให้ล้อวงกลมทั้ง 2 วงหมุนเพื่อส่งลูกเทนนิส, มอเตอร์สำหรับให้แกนลูกล้อ เคลื่อนที่ในระนาบ ซ้าย-ขวา เพื่อส่งลูกเทนนิสไปทางด้านซ้ายหรือ ขวา, มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนแกนลูกล้อในแนวมุม ก้ม-เงย เพื่อส่งลูกเทนนิสในความสูงต่างระดับ และมอเตอร์สำหรับให้ถาดหมุนบอลเคลื่อนที่เพื่อให้ลูกเทนนิสตกลงมาตรงจุดปล่อยบอลออกจากล้อหมุน ทั้งนี้สามารถสั่งการทำงานโดยรีโมท ส่งลูกเทนนิสได้ทั้งแบบสุ่มทิศทางและกำหนดทิศทางเอง นอกจากนี้สามารถปรับระดับความเร็วในการส่งลูกเทนนิสได้ 3 ระดับ คือ ระดับช้า ปานกลาง และระดับเร็ว

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เครื่องยิงลูกเทนนิสสามารถส่งลูกได้ต่อเนื่อง 15 ลูกต่อนาที
  2. เครื่องยิงลูกเทนนิสนี้มีความแม่นยำสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ในการส่งลูกเทนนิสให้ตกในบริเวณที่กำหนด
  3. ใช้งานสะดวกไม่ต้องลากสายไฟ
  4. ใช้รีโมทในการสั่งงาน กำหนดความเร็ว และมุมในการส่งลูกเทนนิสได้ตามความต้องการ เหมาะกับการฝึกซ้อมทั้งคนเดียวและเป็นกลุ่มผู้เรียนมาก
  5. มีระยะเวลาในการทำงานแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 12 ชม.
  6. ราคาถูกโดย ใช้งบประมาณ 25,800 บาท”

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1603001032

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top