ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทุนยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และทุนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 3575
kattika.pr@mail.wu.ac.th

Scroll to Top