ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit 64”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ "IP Audit 64" จำนวน 11 ผลงาน จากผลงานที่เข้าร่วม Pitching ทั้งสิ้น 19 ผลงาน

ปังอีกแล้ววววว 🥳🥳 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit 64” จำนวน 11 ผลงาน จากผลงานที่เข้าร่วม Pitching ทั้งสิ้น 19 ผลงาน 🤩👏👏
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit 64” เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อทุน เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้
ในปีต่อๆไปทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงมีการสนับสนุนและสรรหาโอกาสดีๆให้นักวิจัยของเราอย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามกันต่อไปนะคะ
โทรศัพท์ 075-672927, 075-673575 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์ : https://sciencepark.wu.ac.th/tlo

Scroll to Top