5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ

5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ

วันที่ :25-26 ธันวาคม 2566
สถานที่ : ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/qZplI

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) รอบ 12 เดือน เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เป็นประธาน
ในการติดตามในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 26 สถานประกอบการที่อยู่ในการดูแลของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการ อาทิ สวนโกโก้ ผลิตภัณฑ์ CHANG CHOCOLATE , ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร (โรงงานต้นแบบ) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปขนาดใหญ่ เพื่อดูความพร้อมและความก้าวหน้าอีกด้วย

Scroll to Top