เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ

กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2567
จำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

กำหนดการอบรม

ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสหกิจศึกษา ชั้น 2 ห้องประชุมเขาหลวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์
0 7567 2917
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top