ผู้ประกอบการ / Trainning

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ กฎห […]

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ กฎหมายอาหารและแนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารจากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม สร้างยอดขาย ขยายตลาด

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปการเข้าร

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม สร้างยอดขาย ขยายตลาด Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกิมจิ และอาหารที่ปรุงจากกิมจิ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม การทำกิมจิและอาหารที่ปรุงจากกิ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกิมจิ และอาหารที่ปรุงจากกิมจิ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟขอเชิญเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทค

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟขอเชิญเข้าร่วมอบรม Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ Read More »

รับสมัครทุนสนับสนุน “WUNICORN With TED Youth Startup 2023” รอบที่ 1 (สนับสนุนทุนมูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท)

กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการและนักศึกษา โครงการ WUNICORN W

รับสมัครทุนสนับสนุน “WUNICORN With TED Youth Startup 2023” รอบที่ 1 (สนับสนุนทุนมูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท) Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรีย

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ Read More »

Scroll to Top