เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกิมจิ และอาหารที่ปรุงจากกิมจิ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

การทำกิมจิและอาหารที่ปรุงจากกิมจิ

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าขายและบริการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 
จำนวนจกัด 60 คนเท่านั้น !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

หัวข้ออบรม

การหมักกิมจิ

การทำอาหารที่ปรุงจากกิมจิ

กำหนดการอบรม

อบรมวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
สถานที : ครัวโปรเชฟ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์
0 7567 2917
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top