มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ตัวแทนของ มวล. คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 หรือ R2M2022 และยังกวาดรางวัลมาอีก 2 รางวัล
ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม Old-D จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานวิจัย : สูตรเวชสำอางช่วยดูแลผดผื่น

 • นายฟะห์มี เปาะสา                             ชั้นปีที่ 4 สำนักสหเวชศาสตร์
 • นายอัฟวัน นิเด็ง                                ชั้นปีที่ 4 สำนักสหเวชศาสตร์
 • นางสาวฮุสนา มะดอรอแม               ชั้นปีที่ 4 สำนักเภสัชศาสตร์
 • นางสาวต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน   ชั้นปีที่ 4 สำนักเภสัชศาสตร์

รางวัลชมเชย ทีม Starters จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานวิจัย : กระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์

 • นายเดชพนต์ ศรีวังแก้ว                   ชั้นปีที่ 3 สำนักนิติศาสตร์
 • นายปณิธิ เวชพิทักษ                         ชั้นปีที่ 3 สำนักวิศวกรรมศาสตร์แและเทคโนโลยี
 • นางสาวโยษิตา โนะ                           ชั้นปีที่ 3 สำนักวิศวกรรมศาสตร์แและเทคโนโลยี
 • นางสาวธัญญลักษณ์ พินิจสกูล       ชั้นปีที่ 3 สำนักวิศวกรรมศาสตร์แและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย ทีม We Bare Bears จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผลงานวิจัย : สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia pseudomallei

 • นายสราวุฑ ราชเมืองฝาง                 ชั้นปีที่ 3  สำนักสหเวชศาสตร์
 • นางสาวรักษสกุล ชายทอง               ชั้นปีที่ 3  สำนักสหเวชศาสตร์
 • นางสาวศิริพร ภูวรินทร์ยศกุล          ชั้นปีที่ 3  สำนักสหเวชศาสตร์
 • นายเปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์                 ชั้นปีที่ 3 สำนักการบัญชีและการเงิน
Scroll to Top