2 ธันวาคม 2022

มวล. จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.
โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

วันที่ 30 พ.ย.65 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี …

มวล. จับมือ ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ต้อนรับ ดร.ดนุช เลขาฯ อว.
โชว์บทบาทมหาวิทยาลัยที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
Read More »

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แ …

มวล.คว้ารางวัล R2M ระดับภูมิภาค พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้ แข่งขันต่อในระดับประเทศ Read More »

Scroll to Top