กระเป๋า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กระเป๋า

ที่มาและความสำคัญ

ผลิตภัณฑ์จักสานกรอบรูปย่านลิเภา นำรูปทรงของใบย่านลิเภาที่มีเอกลักษณ์มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยใช้ย่านลิเภาสานขึ้นรูป บ่งบอกถึงภูมิปัญญาการจักสานย่านลิเภาของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.เรวัต สุขสิกาญจน์
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 2002004076

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top