ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด

ที่มาและความสำคัญ

ผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูด สร้างจากกระจูดและผ้า นำมาประกอบร่วมกันโดยการนำเทคนิควิธีการขึ้นรูปเสื่อกระจูดพับและทฤษฎีการพับโอริกามิมาใช้ในการออกแบบเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างช่วงกระเป๋าเพื่อให้เกิดการพับได้

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์กษิญา เก้าเอี้ยน
สำนักวิชา สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ-เลขที่คำขอ 1902002619

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top