แบบพับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

แบบพับกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนก

ที่มาและความสำคัญ

เป็นการออกแบบกล่องพับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์คุ๊กกี้แยมรังนกโดยปั้มตัด ขึ้นรูปพับ มีรูปลักษณะ เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ความยาวตามต้องการฯ มีการพับสันขอบกล่องเพื่อล็อกเข้ากับช่องที่สร้างเพื่อให้ลอย พับมาขัดกับช่องที่เจาะเอาไว้และดัดเส้นพับด้านหน้ากล่องเป็นเส้นโค้งรับกับส่วนล็อกฝากล่องที่สอดเข้ากับใต้กล่อง

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
สำนักวิชา พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802003552

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top