นาฬิกาแขวนฝาผนังจากก้านจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

นาฬิกาแขวนฝาผนังจากก้านจาก

ที่มาและความสำคัญ

นาฬิกาแขวนฝาผนังจากก้านจาก เป็นการดัดแปลงนำวัสดุจากก้านจากที่จักสานเสวียนหม้อมาออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเสวียนหม้อในรูปแบบเก่า และมีการลงสีให้คล้ายลูกจาก

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004796

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top