กระจกประดับตกแต่งฝาผนังจากก้านจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กระจกประดับตกแต่งฝาผนังจากก้านจาก

ที่มาและความสำคัญ

เป็นการดัดแปลงรูปแบบของเสวียนหม้อ ลูกจากผ่าซีก ส่วนตรงกลางทำช่องว่างเพื่อใส่รูปและมีการติดตั้งขาวาง เพื่อความสะดวก

เทคโนโลยี

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตรการออกแบบ
เลขที่คำขอ 1802004791

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://stock.adobe.com/

Scroll to Top