บรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีสพร้อมทานด้วยไมโครเวฟ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

บรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีสพร้อมทานด้วยไมโครเวฟ

ที่มาและความสำคัญ

ผักโขมอบชีส (Baked spinach with cheese) เป็นอาหารตะวันตกทำมาจากผักโขมวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ สลับกันกับชั้นของชีส ซึ่งทางบริษัทแวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมรับประทานตรา รีโอส์เดลิได้พัฒนาผักโขมอบชีสพร้อมทานชนิดแช่เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 6 องศาเซลเซียสให้กับลูกค้าร้านสะดวกซื้อชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้สูงขึ้นจึงต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่จะทำให้อุณหภูมิของผักโขมอบชีสมีการกระจายตัวของอุณหภูมิสม่ำเสมอ และทำให้อุณหภูมิที่บริเวณกึ่งกลางผักโขมอบชีสสูงกว่า 50 องศาเซนเซียส ในขณะที่ส่วนที่อยู่บริเวณขอบไม่ไหม้

เทคโนโลยี

บรรจุภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้ทำได้จากการนำกล่องกระดาษหุ้มด้วยด้วยแผ่นตัวนำโดยปิดด้วยแผ่นตัวนำรอบกล่องกระดาษ ปิดด้านล่างให้มีช่องเปิดแล้วปิดด้วยแผ่นตัวนำวงกลมที่ด้านบนกล่องเพื่อให้คลื่นไมโครเวฟกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอจนได้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักโขมอบชีสพร้อมทาน

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 2003002936

ข้อดี / จุดเด่น

ทำให้ผักโขมอบชีสร้อนสม่ำเสมอทั่งถึงกันทั้งกล่อง โดยมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิต่างกันน้อยกว่า 10 องศาเซลเซียส ทั้งยังคงคุณค่าทางโภชนาการและรสสัมผัสคงเดิมไว้ได้

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top