เตาเผาผนึกและหลอมโลหะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

เตาเผาผนึกและหลอมโลหะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ที่มาและความสำคัญ

เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ มีคุณสมบัติที่ดีในการกระจายความร้อนสม่ำเสมอเนื่องจากความร้อนเกิดขึ้นจากภายในวัสดุ มีสมรรถนะเชิงพลังงานสูง สามารถเกิดความร้อนได้อย่างรวดเร็วและใช้กำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการหลอมโลหะด้วยเตาแบบเหนี่ยวนำหรือการอาร์ค จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจใช้ในการให้ความร้อนแก่วัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟได้ดี

เทคโนโลยี

เตาเผาผนึกและหลอมโลหะด้วยคลื่นไมโครเวฟตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย คลื่นไมโครเวฟกำเนิดจากแมกนีตรอน 4 ตัว ถูกส่งผ่านท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและหน้าต่างห้องคลื่น

ข้อดี / จุดเด่น

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้สูงถึงประมาณ 1,200 – 1,300 องศาเซลเซียส ในเวลารวดเร็ว มีการติดตั้งโช้คกันคลื่นรั่วรอบบริเวณขอบรอยจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ เพื่อควบคุมให้ปริมาณคลื่นรั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย มีระบบระบายความร้อนสำหรับแหล่งกำเนิดคลื่นแมกนีตรอน มีฉนวนความร้อนติดตั้งโดยรอบภายในห้องคลื่น และมีระบบสร้างสุญญากาศและการควบคุมบรรยากาศปราศจากออกซิเจน มีเกจวัดความดันและ เทอร์โมคัปเปิลติดตั้งไว้สำหรับวัดค่าความดันและความร้อนภายในห้องคลื่น

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
สำนักวิชา วิทยาศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 2003002205

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top