กรรมวิธีการเตรียมเม็ดเจลตรึงรูปแบคทีเรียซูโดโมแนส โอไทไทดิส ทีไอเอสอาร์สองสี่หกแปด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการเตรียมเม็ดเจลตรึงรูปแบคทีเรียซูโดโมแนส โอไทไทดิส ทีไอเอสอาร์สองสี่หกแปด

ที่มาและความสำคัญ

สีย้อมเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์กระดาษ สิ่งทอ และเครื่องสำอางค์ แต่ในทางการแพทย์ใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราทำลายพยาธิ รวมถึงใช้ย้อมเซลล์แบคทีเรียเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยี

แบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถย่อยสีย้อมคิสตัลไวโอเล็ตและมาลาไคน์กรีน นักวิจัยจึงได้คิดค้นวิธีการตรึงรูปแบบแบคทีเรียที่แยกได้บ่อบำบัดนำเสีย

ข้อดี / จุดเด่น

เลี้ยงเชื้อได้ในปริมาณที่มากและต่อเนื่อง/ใช้พื้นที่น้อย/ทำได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอฤดูกาล

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 2003001736

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top