กรรมวิธีการทำผ่าเหล่าแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ด้วยรังสีไมโครเวฟ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการทำผ่าเหล่าแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ด้วยรังสีไมโครเวฟ

ที่มาและความสำคัญ

Streptomyces sp. S6.2 เป็นแบคทีเรียที่แยกออกมาได้จากฟองน้ำสีดำ พบว่าเชื้อสามารถผลิตรงควัตถุสีแดง (Red pigment) ในช่วงของการเจริญเมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Marine medium ซึ่งรงควัตถุดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์

เทคโนโลยี

กรรมวิธีการทำผ่าเหล่าแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท (Streptomyces) ด้วยรังสีไมโครเวฟ โดยใช้ Streptomyces sp. S6.2 ที่แยกได้จากฟองน้ำเป็นตัวแทนใช้ในการทดสอบ ด้วยการเลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง (Agar) หรือ อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว (Broth) จากนั้นนำไปทำผ่าเหล่าโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นก่อนการนำไปคัดเลือกสายพันธุ์ผ่าเหล่า

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถนำสายพันธุ์ผ่าเหล่าไปประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมจากแหล่งธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่เกิดสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ อีกทั้งวิธีทำผ่าเหล่าสามารถทำได้ง่ายด้วยเครื่องมือที่มีใช้ในครัวเรือน

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1903001432

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top