กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3) ในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิต สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิออกฤทธิ์ปฏิชีวนะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม (Streptomyces KB3) ในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มผลผลิต สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิออกฤทธิ์ปฏิชีวนะ

ที่มาและความสำคัญ

เมื่อเราสามารถคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อสเตรปโตมัยสีท(Streptomyces) ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ทุติยภูมิในการออกฤทธิ์ไปทำลายเชื้ออื่นๆ ไม่ให้มีการปนเปื้อนโดยเฉพาะในร่างกายของมนุษย์ในกลุ่มของก่อโรคที่ทำให้เกิดแผลฝีหนอง นักวิจัยคัดแยกเชื้อได้มา 2 สายพันธุ์ คือ KB1 และ KB3 ซึ่งสองสายพันธุ์นี้ มีศักยภาพในการสร้างสารทุติยภูมิได้ค่อนข้างดี และสร้างสารยับยั้งทำลายเชื้อกลุ่มแผลฝีหนองในกลุ่มของ Staphylococcus aureus ได้ค่อนข้างดี

เทคโนโลยี

ใช้กรรมวิธีในขั้นแรก โดยการเพิ่มอัตรการเขย่าและอัตราการเพิ่มออกซิเจนลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อ คือ เร่งอัตราการเจริญเติบโต โดยใช้เม็ดลูกปัดแก้วลงไปร่วมในการเพิ่มผลผลิต

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ผลิตสารทุติยภูมิได้ค่อนข้างมีปริมาณสูง
  2. ลดระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อ
  3. สามารถให้รงควัตถุ(pigment) กลุ่มสีส้ม/น้ำตาลแดง ซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มของสารเมลานิน(melanin) เป็นกลุ่มของพวกโพลีฟีนอล(Polyphenol) ซึ่งสารตัวนี้สามารถออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นปฏิปักษ์หรือที่มำให้เกิดโรคต่อมนุษย์ได้

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร-เลขที่คำขอ 1703002554

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top