อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์ และวัดคลองดิน

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์ และวัดคลองดิน

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งตัวแทนคณะสานสัมพันธ์ภายใน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์และวัดคลองดิน ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ ลานธรรม (ข้างศูนย์อาหารช่อประดู่) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม ประมาณ 100 คน

Scroll to Top