อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์ และวัดคลองดิน

อุทยานวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสนา สโมสรวลัยลักษณ์ และวัดคลองดิน

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งตัวแทนคณะสานสัมพันธ์ภายใน เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒ…
Read More
เปิดรับผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร The Essential Guide to Entrepreneurship : ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

เปิดรับผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร The Essential Guide to Entrepreneurship : ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

9. Trainning business, ประกาศ
เปิดรับผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร .. The Essential Guide to Entrepreneurship : ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำอย…
Read More