เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร หลักสูตรในการจัดอบรมพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทีนี่
คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 089-9935977
e-mail : mtsunantagmail.com หรือ
คุณไกรสร นิลอาสน์ โทร. 080-7888512
e-mail : kraison_nintaart@hotmail.com

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรม P2 ปี 64
Scroll to Top