เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
Technology to industry Convergence

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณกิตติกา แพรกทอง (ปอร์)
โทร. 0-7567-2927 ภายใน 72927
มือถือ 08-9971-7930
อีเมล kattika.pr@wu.ac.th

รายละเอียดโครงการ

Scroll to Top