ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U2T HACKATHON 2021 (ภาคใต้ตอนบน)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ U2T HACKATHON 2021
(ภาคใต้ตอนบน)

U2T HACKATHON 2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทีนี่
คุณนางสาวภคกุล ทวีวรรณ โทร. 0 7567 2915

Scroll to Top