เปิดรับสมัครโครงการ Startup Thailand League 2024 ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

Startup Thailand League 2024

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567

Days
Hours
Minutes
Seconds
Startup Thailand League 2024

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกระดับชั้นปี ตรี โท เอก
  2.  สมาชิกในทีม 3 – 5 คน

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท/ทีม

ได้สร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นแผนธุรกิจได้จริง

ได้เข้าใจในกระบวนการทำธุรกิจและแผนธุรกิจ

มีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Startup พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา

มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือตลอดโครงการ

มีโอกาสพบปะเหล่านักลงทุนและสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจ

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

วันนี้ – 28 มี.ค. 67
ลงทะเบียน
สมัครลงทะเบียน
29 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อ
เม.ย.- พ.ค.67
Coaching Camp (คัดเลือกตัวแทน 5 ทีม)
มิ.ย. 67
Pitching ภูมิภาค
ส.ค. 67
Demo Day Pitching ประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (พี่ปัตน์)
0 7567 3580
sudarat.ma@wu.ac.th

Scroll to Top