เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 TED FUND TED YOUTH 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

TED YOUTH STARTUP 2024

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

IDEA โปรแกรม Ideation Incentive Program :

ทุนมูลค่า 100,000 บาท

ทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) สนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

POC โปรแกรม Proof of Concept :

ทุนมูลค่า 1,500,000 บาท

ทุนอุดหนุนแบบสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นิสิต นักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี
2. จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย และมีการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (พี่ติ๊ก)
075-672915
E-mail : Pakakul.ta@mail.wu.ac.th

Scroll to Top