อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

วันที่ : 17 มกราคม 2567
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหรรมกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดโดย : ฝ่ายความร่วมมือการวิจัยกับเอกชน อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์
อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Vl7Q5

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก รองผู้อำนวยการฯ ร่วมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมหารือด้วยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหรรมกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการนำเสนอโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านอุตสากรรมของจังหวัดตลอดจนของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐิจในพื้นที่มูลค่ามหาศาลได้อีกด้วย

Scroll to Top