อุทยานวิทย์ ฯ จัดอบรมเทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

อุทยานวิทย์ ฯ จัดอบรมเทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ
สินค้าคงคลัง มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ และการสร้างความสมดุลให้กับ Supply Chain ของธุรกิจ อวท.เลยจัดให้ คอสนี้สำหรับผู้ประกอบการคนพิเศษของเรา 
ทีมบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมืออาชีพ ณ อนาวิลล่า ตังเก รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
(อ้างอิง : เพิ่มเติมคลิก )
Scroll to Top