อุทยานวิทย์ ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Servicemind)

อุทยานวิทย์ ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Servicemind)

Servicemind

ยกระดับการบริการให้เหนือชั้นด้วย Servicemind
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะและแนวคิดเพื่อจริตบริการ (Servicemind) โดย วิทยากร อ.พัทธนันท์ วิศิษฎ์ธรรมศรี ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ อนาวิลล่า ตังเก รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

(อ้างอิง : เพิ่มเติมคลิก

Scroll to Top