อุทยานวิทย์ ฯ ชวนนักวิจัยใช้โจทย์นวัตกรรมเสริมรากฐานในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Design Thinking

อุทยานวิทย์ ฯ ชวนนักวิจัยใช้โจทย์นวัตกรรมเสริมรากฐานในพื้นที่ด้วยเครื่องมือ Design Thinking

วันที่ : 9-10 กันยายน 2566
สถานที่ : Prasarnsook Villa Beach Resort – ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท, นครศรีธรรมราช
จัดโดย : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (อุทยานวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/7Poxu

      อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมออกแบบโจทย์วิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบ Hackathon ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ โดยใช้เครื่องมือ Design Thinking 
โดยกิจกรรม Hackathon ในครั้งนี้จะทำให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และแก้ไขปัญหาที่ตรงโจทย์และตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชนและในเชิงพานิชย์

Scroll to Top