อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว.ส่วนหน้า เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ในงาน InnoMart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Scroll to Top