เปิดรับสมัครโครงการ Technology Business Incubation : TBI

เปิดรับสมัครโครงการ Technology Business Incubation : TBI

ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds
**หมดเขตการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการความเข้มแข็งทางด้านการ
    ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  3. ต้องไม่เคยเข้ารับการบริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาก่อน
  4. มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ทุนสนับสนุน

ได้รับคำปรึกษาด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ

ได้รับการบริการด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ

มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ

ผู้ดูแล เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

คุณฝนทิพย์ หนูอุดม (แข)
0 7567 3578
[email protected]
ID Line : fontipnuudom

Scroll to Top