เปิดรับสมัครกิจกรรม “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ปี 2566

เปิดรับสมัครกิจกรรม "การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ" ภายใต้โครงการ Talent Mobility ปี 2566

รับสมัครภายใน วันที่ 23 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds
**หมดเขตการรับสมัคร

สป.อว. เปิดรับสมัครกิจกรรม “การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ปี 2566 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยจะมีการอบรมผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสิทธิ์ในการดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยมีกำหนดจัดอบรม 3 รุ่น
**สนับสนุนกิจกรรมการอบรม แต่ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก 

รุ่นที่ 1
วันที่ 18-19 กันยายน 2566
ณ อาคารเคเอ็กซ์ กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 3
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2566
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
พี่จ้า(1)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

นางสาวจตุพร สุทธิพันธ์
0 7567 3588
[email protected]

Scroll to Top