ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟขอเชิญเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

วันเวลา : วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ

สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคอ๊อฟ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวข้อการอบรม

เทคโนโลยีกระบวนการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ
Workshop การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588
kraison.ni@wu.ac.th

Scroll to Top