เปิดรับสมัครโครงการ “RSP NEW RELEASE 2023” ชิงเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

RSP NEW RELEASE 2023

รับสมัคร : วันนี้ – 28 เมษายน 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี

มีอายุ 20ปีขึ้นไป ในวันที่ยื่นใบสมัคร

ไม่เคยเข้าร่วมแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI BUSINESS INCUBATION)กับอุทยานวิทยาศาสตร์มาก่อน

มีแนวคิด (CONCEPT MODEL) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณฝนทิพย์ หนูอุดม (แข)
0 7567 3578
fontip.nu@wu.ac.th

Scroll to Top