เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2023 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

Startup Thailand League 2023 🚀

รับสมัคร : วันนี้ – 31 มี.ค. 66

Days
Hours
Minutes
Seconds

คุณสมบัติ

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกระดับชั้นปี ตรี โท เอก
สมาชิกในทีม 3 – 5 คน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจะได้รับ

ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท/ทีม

ได้สร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดเป็นแผนธุรกิจได้จริง

ได้เข้าใจในกระบวนการทำธุรกิจและแผนธุรกิจ

มีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Startup พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา

มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือตลอดโครงการ

มีโอกาสพบปะเหล่านักลงทุนและสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3580
sudarat.ma@mail.wu.ac.th

Scroll to Top