อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ โถงกลางอาคาร A ชั้น 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มวล. สำหรับในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจัดพิธีถวายพระพรคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดงานพร้อมเพรียงกันและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Live FB : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Scroll to Top