ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญร่วมชมการแสดง “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เวลา 18.00-19.00น. กล่าวเปิดโดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่โดย สหไทยพลาซ่านครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KDk5V7bDgcRATpuKA

Scroll to Top