ขอแสดงความยินดีกับทีม CG-Growing ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

Scroll to Top