ขอแสดงความยินดีกับทีม Old-D นักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับเงินทุนพัฒนา Prototype จำนวน 50,000 บาท โครงการ GSB Micropreneur Academy ซึ่งได้เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จาก 1,563 ทีมทั่วประเทศ

Scroll to Top