สร้างสรรค์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการนักวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา การวางกลยุทธ์ในการนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่ตลาด และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญามืออาชีพ นักวิจัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ได้ดังนี้

เลือกเมนู

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”
นักวิจัยและผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ปี 2566-2570”

รายละเอียดกิจกรรม »
พี่ปอร์(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 3579
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top