เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

ประกาศ
เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในโครงการ “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิก ! สมัครออนไลน์ …
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช”

ข่าวสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาส…
Read More