เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในโครงการ

ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) ประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • ต้องไม่เคยเข้ารับบริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอื่นมาก่อน
  • มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้
  • มีความพร้อมในการลงทุน
  • มีแผนธุรกิจเบื้องต้น

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ.....

  • ทุนสนับสนุน
  • ได้รับคำปรึกษาด้านต่างๆในการประกอบธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับการบริการด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ
  • มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ
ผู้ดูแล เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณฝนทิพย์ หนูอุดม (แข)
0 7567 3578
fontip.nu@wu.ac.th
ID Line : fontipnuudom

Scroll to Top