ผู้ประกอบการ / funding เงินทุน

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology Transfer to Comm […]

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ป

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 2567

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology to Industry Conv

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 2567 Read More »

Scroll to Top