เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม สร้างยอดขาย ขยายตลาด

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปการเข้าร่วมอบรม

สร้างยอดขาย ขยายตลาด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 
จำนวนจกัด 60 คนเท่านั้น !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

หัวข้ออบรม

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

การตลาดออนไลน์และออฟไลน์

เทคนิคปิดการขาย

เทคนิคการดูแลและรักษาลูกค้า

กำหนดการอบรม

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์
0 7567 2917
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top