ผอ.อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

ผอ.อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

ผอ.อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองการบริหารอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
        แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการอุทยานวิทย์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย (University Science Park : USP )
ร่วมกับ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ
        ณ ห้องหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และยังมีการเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการต่างๆ ทั้งสำหรับภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ อีกด้วย การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะนำไปสู่การเข้าใจและการขับเคลื่อนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Scroll to Top