ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ 5 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ 5 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ 5 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร 5 บริษัทภาคเอกชน ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม รวมทั้งสิ้นกว่า 10 โครงการ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารกรมแพทย์แผนไทยฯ ภาคเอกชน นักวิจัยและสื่อมวลชนร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหัวตะพานและห้องเกียรติยศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

การลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมกับบริษัทเอกชนอีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทธนัทเฮิร์บ สยาม ซีบีดีแอนด์ ทีเอชซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ควอด เพลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ชูฮาดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเหล่าบัณฑิตกรีน จำกัด และบริษัท ไฮกรีนฟาร์ม จำกัด มีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยด้านกัญชา กัญชง และกระท่อม รวมทั้งสิ้นกว่า 10 โครงการ โดย ม.วลัยลักษณ์ ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง และกระท่อมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสำหรับตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ให้การสนับสนุนพื้นที่วิจัยแก่ภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ ระบบปลูก และผลิตกัญชา กัญชง และกระท่อม อีกกว่า 130 ไร่

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนภาคเอกชน ในการเข้าถึงเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ และภายใต้โครงการวิจัยเหล่านี้ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ร่วมกันกับนักวิจัยของภาคเอกชนในการพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม กว่า 10 ราย

Scroll to Top