คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ และจุดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ […]

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชม 2 ศูนย์ความเป็นเลิศ และจุดแนวคิดนวัตกรรมการเกษตร Read More »